پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۸ - 2019 March 21
کد خبر: ۲۰۹۴۸۲
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۱
دشت دریاسر تنکابن یکی از زیباترین مناطق شمال ایران است که در قسمت جنوبی شهر تنکابن و در منطقه دوهزار قرار دارد. این دشت که در ارتفاع بیش از ۲۰۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است، بین ۴ کوه محصور شده است. از سمت جنوب غربی کوه الموت، بلندترین کوهی است که این دشت را احاطه کرده است. در حقیقت این دشت مرزی است که پوشش سبز و جنگلی شمال ایران را به پوشش برفی و یخچالی کوه الموت متصل می کند. سطح این دشت در فصل بهار پر از گل های زرد رنگی می شود که در میان چمن های سبز رنگ رخ می نمایانند.

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/17/1397021714170327614067244.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/17/1397021714170382314067244.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532269714058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/139702161553224014058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532068114058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532085314058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532119714058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532157214058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532166514058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532172814058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532190014058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532218114058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532241514058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532394714058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532293114058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532319714058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532329014058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532336814058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532354014058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532368114058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/139702161553248714058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532425914058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/1397021615532446214058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/139702161553252514058044.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1397/02/16/139702161553215614058044.jpg


نام:
ایمیل:
* نظر: