چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 20
کد خبر: ۲۱۱۱۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۶
بخش بزرگی از شهر قزوین را محله های تاریخی آن با قدمت 1300 سال تشکیل می دهند، محله هایی که بناهای تاریخی ارزشمندی نیز در دل آن جای دارد که از مهمترین این محله ها، محله « دباغان» با نام قدیمی « کهن بر» است که اصیل ترین مردم این شهر در آن زندگی می کرده و می کنند. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم تخریب تدریجی این محله ها و از بین رفتن بافت تاریخی و اجتماعی آن به بهانه توسعه و ساماندهی شهری است.

http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385758_480.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385759_411.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385760_298.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385761_648.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385765_793.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385766_124.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385767_977.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385768_419.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385804_155.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385805_890.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385807_762.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385808_468.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385811_729.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385812_297.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385813_419.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385814_959.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385820_253.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385821_217.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385822_694.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385823_953.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385824_918.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385825_478.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385826_570.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385827_934.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385830_206.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385831_799.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385832_107.jpghttp://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/4/19/2385833_933.jpg


نام:
ایمیل:
* نظر: