ثبت نام مجلس خبرگان به روایت تصویر
صبح پنج‌شنبه بیست‌وششم آذرماه ستاد انتخابات کشور در محل ساختمان اصلی وزارت کشور همزمان با ۳۵ حوزه دیگر در تهران میزبان داوطلبان شرکت در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود. داوطلبان نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری از ۲۶آذرماه تا ۲دی ماه می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت‌نام حجت‌الاسلام علی‌مرادی از حوزه انتخابیه کرمان به عنوان نخستین شخص ثبت‌نام کننده در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

عصمت سوادی به عنوان اولین داوطلب از جمله ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

ثبت‌نام آیت‌الله سید احمد خاتمی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

گفت‌وگوی حجت‌الاسلام علی‌مرادی با آیت‌الله خاتمی در محل ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی عضو مجلس خبرگان رهبری در آغاز ثبت‌نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

عصمت سوادی به عنوان اولین داوطلب از جمله ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در وزارت کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور

نخستین روز ثبت‌نام از داوطلبین نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ستاد انتخابات کشور