حساب باشگاه استقلال مسدود شد
گفته می شود حساب باشگاه استقلال به دلیل شکایت یکی از طلبکاران مسدود شده است.

یکی از مدیران استقلال دراین باره گفت: بارها به خاطر شکایت طلب کاران حساب باشگاه مسدود شده، اما درحال حاضر پولی در خزانه موجود نیست. این موضوع با پیگیری رفع می شود.

او ادامه داد: بارها اداره مالیات حساب باشگاه استقلال را مسدود کرده، اما در حال حاضر با توجه به تعطیلات امکان ندارد چنین مسئله‌ای صورت گرفته باشد. اگر هم حساب مسدود شده به طور حتم با پیگیری‌های لازم رفع می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران