در سایه بی توجهی مسئولین
گرفتاری جدید مردم استان بوشهر

به گزارش سوک، در حالی بخش عمده مردم استان و به خصوص در مراکز روستایی از نبود نفت سفید دچار مشکل شده اند، که مشخص نیست شرکت پخش فرآوردهای استان چه خوابی برای آنها دیده است.

بر اساس این گزارش، حجم انبوه از تقاضاهای مردم استان بوشهر از این پایگاه خبری برای بیان مشکلات آنها در آستانه فصل سرد زمستان، حکایت از نبود یک تدبیر برای تامین نفت سفیدی می دهد که با وجود نبود علمک گاز ، به عنوان گاز دار محروم از این مایع هستند.

با توجه به پیش بینی ها برای ورود توده های سرد زمستانی به استان بوشهر، کمبود نفت سفید در سطح این استان می تواند مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کند.

البته خبرهای دریافتی نشان می دهد که گویا شرکت پخش فرآورده های نفتی از بخشنامه خود مبنی بر ممنوعیت توزیع نفت سفید در شهرها و روستاهایی که خط انتقال گاز به آن رسیده عقب نشینی کرده اما شرایطی را اعلام کرده که هر روستایی و حاشین نشین های شهری قادر به انجام آن نیستند بماند این که از 37 شهر استان بیش از 20 شهر آن تقریبا شرایط یک روستای بزرگ را دارا هستند.

بر اساس بخشنامه جدید شرکت پخش فرآورده های نفتی، متقاضیان که مشترک گاز خانگی شرکت گاز استان بوشهر نیستند، می توانند با مراجعه به سایت تجارت آسان به نشانی https://tejaratasan.niopdc.ir و در بخش "تقاضای نفت برای پخت و پز و گرما" مشخصات خود را وارد کنند تا بصورت الکترونیکی از شرکت گاز استعلام می شود و اگر مشترک گاز خانگی نباشند، سهمیه نفت سفید برای آنها منظور می شود.

اگر فردی بتواند از این خوان بگذرد آن زمان سهمیه ای به هر خانوار و به صورت الکترونیکی و بدون ارائه کوپن کاغذی تخصیص می یابد که با مراجعه به نزدیک ترین عامل توزیع می تواند سهمیه اش را دریافت کند هر چند این سهمیه فقط برای سال جاری است و از سال آینده این موضوع نیز متنفی اعلام شده است.

البته میزان توزیع نفت سفید نیز در نوع خود جالب است به گونه ای که در مرحله اول، سهمیه خانوار یک و دو نفره 60 لیتر، خانوار سه و چهارنفره 80 لیتر و خانوار 5 نفره و بالاتر 100 لیتر دریافت می کنند که به دلیل برودت بیشتر در بخش های ارم و بوشکان دشتستان یک سهمیه 20 لیتر بیشتری نیز به هر خانواده تعلق می گیرد.

از نکات جالب توجه این که مردم از این نوع برنامه ریزی ها خبر ندارند و شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان بوشهر نیز مثل همیشه به خود زحمت نمی دهد که چندان اطلاع رسانی کند بماند این که یک فرد روستا نشین تا چه میزان به سایت و درگاه های الکترونیکی دسترسی دارد که بتواند نیازهای نفتی خود را تامین کند.