نظر علی علیزاده درباره خروج آمریکا از سوریه

 علی علیزاده تحلیل گر مسائل سیاسی طی توییتی درباره خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان، نوشت: