عکس/ گوشی صفر هجده سال پیش به صاحبش رسید

دختری فلسطینی این عکس را منتشر کرده و نوشت: این گوشی را سال ۲۰۰۰ پدرم خریده بود تا به مادرم هدیه بدهد. اما بازداشت شد. امروز که آزاد شد هدیه به دست مادرم رسید.