4 بوشهری به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی دعوت شدند
غلامحسین نکویی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سومین مرحله از اردوی تیم ملی هندبال ساحلی در دی ماه به مدت پنج روز به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود.
وی بیان کرد: اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال ساحلی برای حضور مقتدرانه تیم ملی در مسابقات آسیایی 2019 است.
نکویی افزود: علی اهوازی، احسان نبوی زاده، حامد قدس و محمد زائر ابراهیمی ورزشکاران بوشهری دعوت شده به این اردوی تیم ملی هندبال ساحلی هستند.
وی اظهار داشت: هندبال استان بوشهر در چند سال اخیر رشد قابل قبولی داشته و حضور چهار بوشهری در تیم ملی هندبال ساحلی بخوبی نشانگر شایستگی های آنان است.