اوضاع قاراش‌میشِ آمریکا!

 سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد طی توییتی درباره بحران در آمریکا و تعطیلی دولت و استعفای وزیر دفاع ترامپ، نوشت: