شبکه‌های فرسوده برق‌رسانی در استان بوشهر اصلاح می‌شود

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، نادر تمیمی اظهار داشت: در راستای مقاوم‌سازی پایه فشار متوسط برق در برابر شرایط بحرانی آب و هوایی، اصلاح شبکه فرسوده موجود در سطح شهرستان دشتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون تعداد ۲۸ پایه فشار متوسط با اعتبار ۸۳ میلیون تومان از خط نجیرم از ایستگاه مند دشتی برای بهبود و پایداری شبکه اصلاح و تعویض شده است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان یادآور شد: این عملیات با هدف کاهش حوادث و سوانح عمومی در محیط و ایجاد امنیت به خصوص در شرایط بحرانی آب و هوایی انجام شده است.

تمیمی یادآور شد: با مقاوم‌سازی پایه‌های فشار متوسط برق در سطح شهرستان دشتی انتظار می‌رود که مقاوم‌سازی شبکه در هر شرایط اقلیمی افزایش و در مواقع بحران اثرگذار شود.