مسابقه ای جالب از طرف شهرداری بوشهر
http://pgnews.ir/uploads/864615255203.jpg