توییت متناقض ترامپ

ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی توییتی نوشت:"کار آمریکا نباید عوض کردن رژیم ها در جهان باشد. این چیزی است که در دوران ترامپ درباره عراق به رسمیت شناخته شد که بزرگترین بحران سیاست خارجی چند دهه اخیر آمریکا بود.
درست است... ژنرال ها هنوز این اشتباه را نمی پذیرند."
این جملات رند پائول جمهوری خواه است که ترامپ نقل قول کرده است .