عکس/ این دریای ابر نیست!

یک کاربر فضای مجازی در اینستاگرام تصویری از شهر تهران بر فراز توچال را منتشر کرد که تهران در هاله ای از دود قرار دارد و نوشت:

این دریای ابر نیست.

دریای دود بر فراز تهرانه، نتیجه نادانی و تنبلی ما انسانها