پرواز تهران - بوشهر در شیراز به زمین نشست/ تاخیر در دیگر پروازها

مه غلیظ و کاهش دید افقی باعث اختلال در پروازهای با مقصد بوشهر شد و یک پرواز در فرودگاه شیراز نشست و دو پرواز دیگر نیز تا اطلاع ثانوی تاخیر خواهد داشت.

بر اساس اعلام فرودگاه بوشهر، پرواز شماره ۴۰۷ ایران ایر مسیر تهران -بوشهر بدلیل شرایط نامساعد جوی بوشهر(کاهش دید افقی) در فرودگاه بین المللی شیراز به زمین نشست.

پروازهای شماره ۴۰۲۵-۴۰۲۴ زاگرس و ۳۹۱۴-۳۹۱۵ آسمان و ۴۰۷-۴۰۶ ایران ایر مسیر تهران - بوشهر - تهران به دلیل مه غلیظ و کاهش دید افقی (زیر ۵۰۰ متر)فرودگاه بین المللی بوشهر تا بهبود شرایط جوی این فرودگاه دارای تاخیر هستند.

پرواز شماره ۳۹۱۵-۳۹۱۴ هواپیمایی آسمان مسیر تهران-بوشهر-تهران بدلیل شرایط نامساعد جوی بوشهر باطل شد.