سوک بررسی می کند
مدیرانی که باعث توسعه استان بوشهر نمی‌شوند
به گزارش سوک، در حالی که به گفته استاندار بوشهر حل مشکلات اشتغال‌زایی و برطرف شدن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران در اولویت های کاری دولت دوازدهم است اما در عمل شاهد تحقق این شرایط نیستیم.

بر اساس این گزارش ، اگر چه استاندار بوشهر با هدف بررسی موانع ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال پایدار ، سفرهای شهرستانی خود را طی مدت اقامت خود در بوشهر کلید زده که اقدامی بسیار پسندیده است اما این که با وجود همراهی مدیران دولتی مرتبط با این حوزه و بانک های عامل، همچنان شاخص های اشتغال و سرمایه گذاری در استان بوشهر چنگی به دل نمی زند جای پرسش دارد.

نکته اول این که به نظر می رسد در بین برخی از این مدیران توان چندانی برای هماهنگ شدن با آهنگ توسعه استان وجود ندارد و نیاز است که با یک خانه تکانی بساط این افراد چیده و افرادی مجرب، متخصص و کاربلد جایگزین آنها شود.

نکته دوم ضرورت ارتقاء سطح چانه زنی مدیران دستگاه های اجرایی استان با وزارت خانه ها و سازمان های متبوع مرکزی است که بتوانند از کاسه مشترک بودجه سهم بیشتری را به استان بوشهر اختصاص دهند که در این بخش نیز با وجود شعارهای مدیران ارشد استانداری بوشهر مبنی بر ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص دریافت اعتبار از مرکز ، چیز خاصی دیده نمی شود.

نکته سوم پیچیده کرذن پروسه های صدور مجوز سرمایه گذاری در دستگاه های اجرایی با ایجاد موانع وسیع و غیر عرف اداری است که این خود نیز حاصل جزیره ای عمل کردن دستگاه های اداری در بخش سرمایه گذاری است.

البته در کنار این موارد نباید از استقلال مبتنی بر تمرد برخی از مدیران بانک های عامل نیز گذشت که تمام فکر و ذکرشان احتباس منابع و عدم ورود به حوزه کسب و کار است.

به نظر می رسد که یک تفکر انقلابی و جهادی برای خروج استان بوشهر از این فقر سرمایه گذاری در کنار وجود ظرفیت های متنوع و گوناگون باید شکل گیرد که لازمه اصلی آن احیاء ساختار جدید مدیریتی در دستگاه های اجرایی و حتی بانکی استان بوشهر است.