دوره آموزشی رعایت ایمنی در شركت برق بوشهر برگزار شد
به گزارش سوک، شهریار جمهیری در ارتباط با کارگاه آموزشی رعایت ایمنی اظهار داشت: در قالب این دوره کارشناسان فنی و ایمنی با مواردی همچون کمک های اولیه، نجات فرد آسیب دیده، شناخت تجهیزات شبکه توزیع برق برگزار شد.

وی بیان کرد: نحوه بکارگیری لوازم و تجهیزات انفرادی و گروهی از دیگر موضوع های مطرح شده در این نشست بود.

جمهیری ادامه داد: نحوه نجات فرد آسیب دیده(برقگرفتگی)  در ارتفاع و روی زمین از دیگر مواردی بود که در راستای پیشگیری از تلفات جانی حوزه فعالیت های شرکت برق به افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی ایمنی به اجرا در آمد.

وی بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی بویژه در بخش ایمنی به واسطه نقش آفرینی در صحت  انجام کار عاری از حادثه همواره در اولویت های کاری شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر است.

جمهیری افزود: در این راستا شرکت توزیع نیروی برق استان از ابتدای سال جاری تاکنون کارگاه های آموزشی متنوعی را برای قشرهای مختلفی از جامعه هدف خود ارایه داشته است.