به بهانه یک مراسم؛
41 سال خدمت دولتی از آموزش و پرورش تا استانداری و بازرسی / تصاویر
به گزارش سوک، در اواسط هفته شاهد یک تغییرات مدیریتی در سطح استان بودیم که طی آن دکتر غلامحسین کرمی از اداره کل بازرسی استان بوشهر تودیع شد تا با اعتماد سازمان بازرسی کل کشور به ایشان، وی بتواند در یک استان دیگر مشغول به خدمت شود.

بر اساس این گزارش، این مدیر باسابقه تنگستانی پس از سال ها خدمت در عرصه تعلیم و تربیت در ساختار آموزش و پرورش در سال های اواسط دهه هفتاد به مجموعه وزارت کشور و استانداری بوشهر پیوست تا در حوزه برنامه ریزی بتواند منشا اثر خیری به استان شود.

وی پس از آن و با روی کارآمدن دولت نهم سمت های مختلفی را در استانداری و دستگاه های اجرایی به عنوان مدیرکل پشت سر گذاشت تا در سال 87 به عنوان بازرس کل استان بوشهر ( مدیرکل بازرسی استان) منصوب شود.

کرمی پس از سه سال خدمت در استان بوشهر و با همین سمت به استان خوزستان منتقل شد تا پس از یک دوره پنج ساله بازرس کل این استان مجددا در 14 شهریورماه سال 95 به استان زادگاهش بوشهر برگردد.

حال و پس از ده سال خدمت در سازمان بازرسی استان بوشهر وی با حکم قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازرس کل( مدیرکل بازرسی ) به استان کهگیلویه و بویراحمد می فرستد تا تجربه ای دیگر در عرصه خدمت در کارنامه این مدیر با 41 سال تجربه فعالیت دولتی ثبت شود.

با انتصاب کرمی به نظر می رسد که پیوندهای ریشه ای این دو استان همسایه در عرصه مدیریت بیش از گذشته مستحکم شود.

گفتنی است «امید سحرخیز» که پیش از این همین سمت در خراسان جنوبی را برعهده داشت به عنوان مدیر کل جدی بازرسی استان بوشهر معارفه گردید.