در برازجان اتفاق افتاد
توهین به کرامت انسانی پاکبانان توسط شهرداری/ شهردار برازجان عذرخواهی کرد
به گزارش سوک ، در حالی که 25 اسفندماه به نام روز شهردار نام گذاری شده است اما اقدامی شرم آور از یکی از شهرداری های استان سبب شد تا این روز تحت شعاع یک سری حواشی قرار گیرد.

در این روز، کارکنان شهرداری برازجان گردهم آمده بودند تا به نوعی از زحمات شهردار یکی از بزرگترین شهرهای استان بوشهر تقدیر کنند اما عکس های بیرون رفته از این مراسم نشان داد که عنصر دانایی چندان در چینش افراد به چشم نمی خورد.

بر اساس این گزارش، در حالی که مدیران بخش های مختلف شهرداری برازجان بر روی صندلی جلوس کرده ، پاکبانان را بر روی زمین نشان دادند که خواسته یا ناخواسته تحقیر آنها به شمار می رود.


پس از ورود تصاویر این نشست از طریق شبکه های اجتماعی به فضای عمومی و در حالی که مردم به شدت از عملکرد مجموعه شهرداری برازجان ناراحت بودند و این عمل را مغایر کرامت انسانی می دانستند در کنار بیاینه ای که شهردار برازجان با عذرخواهی از مردم و پاکبانان انجام داد، روابط عمومی این شهرداری نیز دست به کار شد تا بتواند موضوع را ماست مالی کند هر چند در نهایت از پاکبانان شهرداری عذرخواهی کرده است.

در بیانیه شهرداری برازجان عنوان شده که این مراسم در چارچوب تشریفات اداری برگزار نشده و بانیان آن نیز خارج از چارت سازمانی شهرداری بودند و روابط عمومی شهرداری برازجان در چینش و تعداد نفرات حاضر در جلسه نقشی نداشته بلکه تنها به واسطه موضوع این جلسه، هماهنگی مکان برگزاری را بر عهده گرفته است.

انتظار می رود که هر دستگاه اداری اگر در مجموعه خود از کارکنان غیررسمی و تحت قرارداد استفاده می کند در همه حال حرمت انها را حفظ و از هرگونی کج سلیقگی که می تواند به بهای تبعیض و نادیده گرفتن کرامت انسانی آنها ختم شود جدا پرهیز کند.

گفتنی است در 16 بهمن ماه سال 1393 و در سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها و در پی تصویب طرح دو فوریتی نامگذاری روز شهردار، 25 اسفند سالروز شهادت سردار لشکر شهید مهدی باکری به نام روز شهردار نامگذاری شد.