این مرد واقعا ساده زیست است +عکس
به گزارش سوک، سید محمد موسوی، سردبیر گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بعد از حضور سعید جلیلی، نماینده رهبرانقلاب در شورای عالی امنیت ملی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت:

«این روزها آنقدر از آقازاده ها و زندگی اشرافی گفتند و دیدیم که ساده زیستی برخی مسولان تظاهر و شعار می نماید، اما امشب که این مرد آمد واقعا جنسش فرق می کرد کاری به عقاید و رویکردهایش ندارم نه اینکه چون با پراید می رود و می اید و خدم و حشم ندارد امروز به مسول دفترش گفتم رسیدند سازمان بگید من یکی از دوستان رو بفرستم استقبال گفتند نه ایشان از این کارها خوششان نمی آید وقتی آمدند که دیگر هیچی اولین برخورد کافی بود تا قلبم شهادت بدهد این مرد ساده زیست است و خاکی».