ایران زیباست؛ دشت شقایق وحشی - جاده تهران به قم (عکس)