عکس/ سجده شکر بمب‌گذارها!

عکس| سجده شکر بمب‌گذارها!

عکس| سجده شکر بمب‌گذارها!