دیدار شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن با مقام معظم رهبری (عکس)