ایران زیباست؛ شکوفه های بهاری در آذربایجان شرقی (عکس)