انتصابات جدید در هیات های مذهبی کشور
به گزارش سوک؛ رییس شورای هیئات مذهبی کشور در احکامی جداگانه دبیر اجرایی و دبیر فضای مجازی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در هیاتهای مذهبی کشور را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، در این احکام نورعلی خزاعی به عنوان دبیر اجرایی و مهندس علی اسدی به عنوان دبیر فضای مجازی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شورای هیئات مذهبی کشور منصوب شدند.