گعده سیاسی با طعم جوجه و کوبیده در برازجان
دوران ترک اعتیاد اصلاح طلبی به دشتستان رسید
سوک: فعالان نظریه چرخاندن چرخ اقتصاد و چرخ سانتریفیوژ در استان پس از بسته بندی بتنی چرخ های هسته ای و غیرمحرک کردن چرخ دنده های اقتصاد دوباره به فکر چرخ بازی کردن افتاده اند.

گعده سیاسی با طعم جوجه و کوبیده چند روز گذشته اصلاح طلبان دشتستانی نوید روزهای سیاه امروز می دهد که قصد است با اولین شام چند صد میلیونی شام اخر دولت بیم و امید را به مردم نوید دهند.

ارمغان این روزهای اصلاح طلبان  رسیدن آرزوی دیرینه مردم به چرخیدن چرخ های خودرو ۵۰ میلیونی آنهم از نوع فول آپشن پرایدو ،صف های سهمیه ای شیرخشک ،دریافت تسهیلات برای خرید پیاز وسیب زمیینی ؛خواب خوردن گوشت و مرغ انهم از سبدکالا چند صد متری است که ارمغان تاریکی آنها به ملت را بشارت می دهد.

حال باید دی  بعد از ۶ سال گرانی کمرشکن و خرد شدن استخوان های کارمندان و کارگران ایرانی زیر چرخ بی خیالی ،هوسرانی نجومی و لاکچری بودن و شیلیک خوری مدیران خود  چگونه می خواهند شعار  دوباره اصلاحات را سر دهند

البته واقعیت این روزهای انها در استان چیزی دیگر است. از نادم نویسی های شیوخ شناسنامه دار تا نومیدی و ورشکستگی احراب وابسته به این جریان، واقعیت افزوده حداقلی انهاست که می تواند برشمرد.

دورهمی چند ده نفری اصلاح‌طلبان دشتستانی در یکی از تالارهای بزرگ با  ان همه تبلیغات و دعوت از میهمانان کشوری گوشه دیگه از دوران ترک اعتیاد اصلاح طلبی است که نشان می دهد دیگر نمی توان با حربه نخ‌نمای آزادی مدنی، صدای شجریان، سلبریت یاری، اقتصاد برجامی، تعامل دنیایی و دوست آمریکایی حتی فعالان و وابستگان سیاسی خود را هم جذب و جمع کرد.

افطاری سیاسی اصلاح طلبان دشتستانی که با هزینه چند ده میلیونی انهم در شرایطی اقتصادی که  قریب به اتفاق مردم  استان، افطاری ساده چند ده ریالی را برای خود تهیه میکنند شروعی اشرافی برای رفاه طلبی بیشتر و له شدن طبقه متوسط و ضعیف برای نجومی شدن وزرای کاخ نشین ودهه ها درامدی را هموار می کند

حربه روبه نگری سیاسی در این ضیافت از آن جا عیان شده است که دوباره سعی بر قبح زدایی تصویر فتنه گر 88 و دعوت از مسئولین محلی غافل از سوه استفاده شدن توسط کسانی که بیانیه میدهند این دولت از ما نیست و ما هم با ااونیستیم محسوس تر است اما  صد افسوس که این  امید واهی با روزشماری مردم برای آنتخابات اتی جهت پاسخ به حربه و ترفند های بزک شده و مخلمی چدنی و تمام پوچ مواجهه خواهد شد.