بررسی یک پرونده
وقتی بانکی در استان بوشهر 200 هزار تومان ندارد/ دستور قضایی به یک بانک برای رفع بازداشتی ملکی در بوشهر
به گزارش سوک، در حالی که سند یک باب منزل مسکونی در سال 1384 به دلیل ضمانت 900 هزارتومانی توسط یکی از بانک های استان بازداشت شده اما اکنون و پس از طی کردن مسیر قانونی در دادگاه صالحه، این بانک حاضر به رفع بازداشت این ملک نمی باشد.

بر اساس این گزارش،  عبدالمهدی فریدون نژاد در سال 1384 دارای ملکی بوده که بانک تجارت استان بوشهر به دلیل ضمانت 900 هزارتومانی سندش را بازداشت کرده اما وی از این بانک به دادگاهی صالحه شکایت برده است.

بررسی ها نشان می دهد که دادگاه پس از بررسی شکایت طرفین اقدام به ابطال دادخواست بانک تجارت کرده و بر اساس دستور دادگاه می بایست نیم عشر دولتی به مبلغ دویست هزار تومان را پرداخت کند تا این ملک از بازداشت رها شود.

اکنون و در حالی که این ملک برای فروش نیاز به رفع بازداشت دارد خبر می رسد که بانک تجارت به دلیل آن چه گفته می شود دویست هزار تومان برای رفع بازداشت این ملک در اختیار ندارد نمی تواند کار خاصی در این زمینه انجام دهد.

ذی نفع این ملک به پایگاه خبری سوک گفته که اکنون بیش از یک هفته و به شکل روزانه به بانک تجارت مراجعه و خواستار تعیین تکلیف ملک مذکور شده است که تاکنون جوابی دریافت نکرده اند.

پایگاه خبری تحلیلی سوک، این حق را برای بانک تجارت استان بوشهر محفوظ می شمارد که در صورت لزوم به پاسخگویی، زمینه ساز بازنشر جوابیه در این ستون باشد.