مدیرعامل برق بوشهر:
وضعیت مصرف برق در ۷ شهرستان استان بوشهر قرمز شد
به گزارش سوک، اردشیر مذکوری افزود: وضعیت مصرف برق سه سطح دارد که وضعیت قرمز نشانگر شهرستان‌های پرمصرف، زرد نشانگر مصرف رو به افزایش و سبز نشانگر مصرف متعادل و عادی است.

وی بیان کرد: اکنون وضعیت برق مصرفی هفت شهرستان استان بوشهر شامل شهرستان‌های دشتی، دشتستان، کنگان، دیر، جم، تنگستان و گناوه قرمز شده و این نشان از مصرف برق بیش از حد مجاز مشترکان محترم این شهرستان‌ها است.

مذکوری ادامه داد: سه شهرستان بوشهر، عسلویه و دیلم نیز در وضعیت سبز قرار دارند.

وی گفت: در این راستا از مشترکان فهیم هم استانی تقاضا می‌شود با صرفه جویی و اعمال مدیریت مصرف بهینه برق خدمت‌گذاران صنعت برق استان بوشهر را در تأمین برق پایدار و مستمر یاری رسانند.