ساخت و احیاء آبشخورهای مناطق شکار ممنوع استان
http://boushehr.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/15/3808116_231.jpg

به گزارش «سوک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل محیط زیست استان گفت: این روزها با گرم شدن هوا در شهرستان دشتستان که گاهی به بالاتر از 50درجه هم می رسد، منابع و چشمه های آبی عرصه های طبیعی شهرستان در حال خشکیدن است و دوستداران محیط زیست با همراهی اداره محیط زیست در قسمت های مختلف شهرستان دشتستان در حال احیاء آبشخورهای طبیعی و یا ساخت آبشخور مصنوعی هستند.

فرهاد قلی نژاد افزود: گروه های مختلف مردمی در مناطق بوشکان، کلمه، گیسکان، آبپخش، سعدآباد و شبانکاره نسبت به ایجاد و یا لایروبی چشمه های مورد استفاده پرندگان و حیوانات وحشی در طبیعت اقدام کرده اند.

وی گفت: مشکل کمبود آب از چالشهای بسیار خطرناک برای حیات وحش بوده و باعث مهاجرت و تلف شدن حیوانات مناطق مختلف طبیعی می شود.