نجفی با خانواده‌اش ملاقات کرد
نجفی با خانواده‌اش ملاقات کرد
به گزارش سوک به نقل از ایلنا، حمیدرضا گودرزی، در تشریح آخرین وضعیت پرونده موکل خود محمدعلی نجفی اظهار کرد: باتوجه به اینکه آقای نجفی کسالت دارند خانواده ایشان به ملاقات‌شان رفته‌اند. ایشان در بیمارستان هم بستری نشده‌اند.

وکیل مدافع محمدعلی نجفی تصریح کرد: ایشان ملاقات ممنوع نیست و ما هرموقع به ملاقات رفته‌ایم، دادگاه نهایت همکاری را با ما کرده است. ما همیشه با ایشان ملاقات کرده‌ایم و خانواده ایشان از جمله همسر، برادر و دخترش با ایشان ملاقات کرده‌اند و مانعی در راه ملاقات ما با ایشان ایجاد نشده است.

گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا با خانواده خانم استاد هم ملاقاتی صورت گرفته یا نه؟، تصریح کرد: بنده سه هفته پیش گفته بودم مذاکره‌ای داشته‌ام ولی بعد از آن چیزی نگفتم. اگر اطلاعاتی باشد به موقع اعلام خواهیم کرد.