تور رسانه ای خبرنگاران بوشهری از پروژه راه آهن، آبیاری تحت فشار ، اورژانس هسته ای و آب شیرین کن
سوک: روابط عمومی استانداری بوشهر با دعوت از خبرنگاران بوشهری و بدون توجه به گرایش های سیاسی آنها اقدام به راه اندازی توری رسانه ای در قالب عمران و توسعه استان بوشهر کرد تا بتواند با حضور معاون امور عمرانی استانداری بوشهر و مدیران زیرمجموعه این بخش و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی ، زمینه بازدید از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن شیراز به بوشهر، پروژه های آبیاری تحت فشار دشتستان ، ساخت اورژانس هسته ای بوشهر و طرح های آب شیرین کن ها را ایجاد کند.


یادداشت: مهرداد جشنی پور، خبرنگار و فعال رسانه
عکس: حسین استوار، فارس