مدیرکل منابع طبیعی استان بوشهر کارمند نمونه بسیجی شد
به گزارش سوک، در آیینی به مناسبت روز کارمند از بسیجیان نمونه شاغل در دستگاه های اجرایی تجلیل به عمل آمد.

بر اساس این گزارش در این آیین توسط سردار علی رزمجو فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از غلامرضا منتظری مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزی داری استان بوشهر به عنوان کارمند نمونه بسیجی تقدیر به عمل آمد.