بررسی یک موضوع
کدامیک غیرقانونی عمل کردند؛ استاندار بوشهر یا نماینده دشتستان؟!!!
به گزارش سوک، در حالی که استاندار بوشهر در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان دشتستان دلایل عدم صدور حکم فرمانداری برای لقمان زاده( سرپرست 7 ماه این فرمانداری) را اعلام کرد اما این نوع دلایل نمی تواند قانع کننده باشد.

گراوند انتخاب و معرفی لقمان زاده به وزارت کشور را به درخواست نماینده دشتستان ربط داده و گفته که در معاونت منابع انسانی وزارت کشور به صراحت مخالفت شده و به دلیل نداشتن شرایط احراز این سمت،انتصاب وی خلاف قانون تشخیص داده شده است.

وی این را هم گفته که یکی از شرایط انتخاب فرمانداران بر اساس دستور العمل‌های موجود که از سال 89 اجرایی شده  داشتن دست‌کم ۱۰ سال سابقه مدیریتی و در شهرستان‌های درجه اول حداقل ۲۰ سال  است.

نکته اول

بر اساس ماده 7 مصوبه وظایف استانداران در هشتادمین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ 28 مهرماه سال 1377 که به امضاء رئیس جمهوری وقت رسیده در صورت استعفاء، عزل، فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، سرپرست فرمانداری یا بخشداری ازطریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند این در حالی است که انتخاب فرماندار دشتستان نه تنها یک ماهه انجام نشد بلکه پس از هفت ماه سرپرستی، مجدد فردی به عنوان سرپرست برای فرمانداری دشتستان انتخاب شده است. این شرایط پیش از این در شهرستان تنگستان و پس از رفتن دهدشتی و آمدن رفیعی پور مشمول زمانی بیش از هشت ماه شد.

نکته دوم

دستورالعمل انتخاب فرمانداران نه بر اساس آن چه استاندار بوشهر در معارفه سرپرست جدید فرمانداری دشتستان به سال 89 مرتبط می کند بلکه بر اساس دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره 578606 مورخ 1395/4/01 ) شورای عالی اداری است.

نکته سوم

بر اساس مصوبه سال 95 ، برای انتخاب فرماندار درجه یک ، داشتن شرایطی از جمله حداقل 10 سال تجربه در مشاغل مدیریتی و سرپرستی وزارت کشور برای افرادی که در زیرمجموعه وزارت کشور مستخدم هستند و 15 سال سابقه که حداقل 10 سال آن در پست های مدیریت میانی به بالاست برای افراد خارج از وزارت کشور الزامی است.

نمی توان پذیرفت که استاندار بوشهر از این بخش نامه اطلاعی نداشته و فردی که فاقد این شرایط است را برای احراز شرایط و صدور حکم فرمانداری دشتستان به وزارت کشور معرفی کرده است.پس اگر با اطلاع از این مصوبه اقدام به معرفی لقمان زاده به وزارت کشور با وجود نداشتن این شرایط کرده، کار غیرقانونی انجام داده است.

نکته چهارم

اگر این بخشنامه ملاک است چرا برای انتخاب سایر فرمانداران که در همان مصوبه سال 95 به آن اشاره شده وزارت کشور بی اعتناست. کدام یک از فرماندارانی که از سال 92 به این سمت در استان بوشهر پست گرفته اند مشمول مصوبه های موجود شده اند. حتی اگر به فرمایش استاندار بوشهر، ملاک انتخاب فرمانداران نه مصوبه سال 95 بلکه همان مصوبه سال 89 باشد برای احراز شرایط فرمانداری درجه دو ، داشتن شرایطی از جمله حداقل 7 سال تجربه در مشاغل مدیرتی و سرپرستی وزارت کشور برای افرادی که در زیرمجموعه وزارت کشور مستخدم هستند و 15 سال سابقه که حداقل 5 سال آن در پست های مدیریت میانی به بالاست برای افراد خارج از وزارت کشور الزامی است. این در حالی است که این شرایط نه برای انتخاب فرماندار درجه یکی مانند شهرستان بوشهر و نه درجه دو، سه و چهاری مانند سایر شهرستان های استان در هیچ زمان طی شش سال گذشته رعایت نشده است.

نکته پنجم

استاندار بوشهر اعلام کرده که انتخاب و معرفی لقمان زاده به وزارت کشور به دلیل درخواست نماینده دشتستان بوده است. اول این که مفهوم اصل تفکیک قوا چیست؟ و چرا استاندار بوشهر به افرادی خارج از مجموعه قوه مجریه اجازه می دهد که فردی خارج از این قوه در حدود و ثغور ماموریتش به عنوان بالاترین مقام قوه مجریه در استان بوشهر دخالت کند؟ دوم این که چه منافعی برای سعادت به عنوان مرد قانون و نماینده مردم دشتستان در مجلس وجود داشته که با علم به نداشتن شرایط احراز فرمانداری دشتستان برای لقمان زاده، خواستار فرماندارشدن وی شده است. ورود سعادت به موضوع انتخاب گزینه برای فرمانداری دشتستان و از منظر عدم توجه به استقلال قوا، غیرقانونی است.

نکته آخر

خارج از این که لقمان زاده دارای شرایط احراز بوده یا نبوده و دیگرانی که پیش از وی طی شش سال گذشته فرماندار شده اند این شرایط را داشته یا نداشته اند، استاندار بوشهر به لحاظ اخلاقی نباید تا حصول نتیجه نهایی و صدور حکم ، اقدام به رسانه ای کردن نام تک گزینه اش برای فرمانداری دشتستان می کرد.

گمان می رود که مسائل دیگری هم در انتخاب نشدن لقمان زاده برای فرمانداری دشتستان وجود داشته که استاندار بوشهر ترجیح داده آن را اعلام نکند هر چند که عدم حضور لقمان زاده در مراسم تودیع فرماندار جدید شهرستان دشتستان هم قابل پذیرش نیست .

یادداشت: دکتر مهرداد جشنی پور؛ خبرنگار و فعال رسانه