بازگشت پدر زندانی به خانواده با دستور رئیسی
بازگشت پدر زندانی به خانواده با دستور رئیسی
به گزارش سوک، در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان دیدار مردمی آیت الله رئیسی با تعدادی از مراجعه کنندگان به دادگستری این استان برگزار شد.

در پی برگزاری این دیدار مردمی، مونا دختربچه بندرعباسی ماجرای زندانی شدن پدرش به دلیل جریمه 150 میلیون تومانی و ناتوانی از پرداخت آن را برای آیت الله رئیسی شرح داد و وی با سعه صدر حرف‌های او را شنید. مونا در این دیدار از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که زمینه حضور پدرش در کنار او و خانواده‌اش را فراهم سازد.

آیت الله رئیسی در ادامه برگزاری این ملاقات مردمی به رئیس کل دادگستری استان هرمزگان دستور داد که با بررسی پرونده و استفاده از راهکارهای قانونی همچون تقسیط بدهی، شرایط حضور این پدر در کنار خانواده را فراهم نمایند.

منبع: فارس