مدیرکل امور بانوان بوشهر:
اشتغال زنان سرپرست خانوار در استان بوشهر تقویت می‌شود
اشتغال زنان سرپرست خانوار در استان بوشهر تقویت می‌شود

به گزارش سوک،  مریم آذرشب صبح دوشنبه در ‌نشست هم‌اندیشی طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: توانمندسازی و تقویت اشتغال زنان سرپرست خانوار را به صورت جدی در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر توسعه فرهنگ کارآفرینی اجتماعی، افزود: هلدینگ‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی در راستای مسئولیت اجتماعی خود به عنوان پیشران و پشتیبان در طرح جامع توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار زمینه توسعه اشتغال پایدار و امنیت شغلی را برای مخاطبین طرح فراهم کنند.

آذرشب، خود اشتغالی زنان سریرست خانواده و پیشگیری از ورود آنان به چرخه حمایتی، بهبود معیشت و افزایش رفاه زنان سرپرست خانواده، استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد و اتصال صاحبان کسب و کار خانگی به بازارهای هدف را از جمله اهداف کیفی پیش‌بینی شده در این طرح برشمرد.

ارتقای وضعیت زنان و خانواده

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر اضافه کرد: به دنبال تطابق الگوی توسعه مشاغل خانگی، مداخله توسعه‌ای، ثبت مشاغل و آمایش از طریق اتصال به بازار، توجه به زنجیره ارزش و توانمندسازی با شبکه سازی، ساماندهی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در بخش دولتی متولی و سایر داوطلبین حقیقی و حقوقی بعنوان معین و پشتیبان هستیم.‌

وی ادامه داد: با توجه به لزوم ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان در راستای تحقق عدالت جنسیتی، تعهد اخلاقی و مسئولیت اجتماعی همه دست اندرکاران و دغدغه مندان، کمک به بهبود معیشت و شرایط گذران زندگی اقشار بی بضاعت و آسیب پذیر بویژه زنان سرپرست خانوار خواهد بود. 

آذرشب تصریح کرد: برای اصلاح فرآیند اجرایی طرح، مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی، تا اصلاح قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود و مغایر ، وسعت عملکردی خواهیم داشت. ‌

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر  بیان کرد: تلاش می‌شود با بهره گیری و استفاده از توان مشاورین شغلی و مراکز مشاوره در طول اجرای طرح، راهبری شغلی بانوان مخاطب پروژه را به جد پیگیر باشیم.‌

انتخاب شهرستان‌های پایلوت

وی افزود: شهرستان‌های دشتی، دشتستان و تنگستان و شهرستان بوشهر مطابق با مستندات سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان، به‌عنوان پایلوت و آزمونه در اجرای طرح انتخاب کرده‌ایم.‌

آذرشب بیان کرد: برگزاری جلسات مصاحبه تخصصی با مخاطبین طرح با هدف شناسایی میزان توانمندی فردی و شغلی-مهارتی داوطلبین با همکاری و همراهی جهاد دانشگاهی، تعاون کار رفاه اجتماعی، کمیته امداد، بهزیستی، صنایع دستی، جهاد کشاورزی و صمت در دست برنامه ریزیست‌ ‌و از همگان برای شناسایی کارآفرینان اجتماعی، هلدینگ ها و معین های اقتصادی در اجرای اثرگذار طرح دعوت به همکاری کردند.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر  گفت: فرمانداری‌های شهرستان های پایلوت طرح در نقش کارفرما در سطح شهرستان بر اجرای بهینه طرح نظارت خواهند داشت./مهر