تیپ سفیر استرالیا در دیدار با محمد جواد ظریف+عکس

لیندال ساکس» سفیر جدید استرالیا در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کرد.

ایرنا