شاکی خصوصیت میشم مدیر چی چی نیوز!
شاکی خصوصیت میشم مدیر چی چی نیوز!
به گزارش سوک، علیرام نورایی در پست اینستاگرام خود اعلام کرد: از گرفتاری هیچ کس خوشحال نشدم و نخواهم شد ولی تو (روح الله زم) و زباله‌هایی که توسط تو چندین بار برای فحاشی ناموسی به صفحه اینستاگرامم سرازیر شدن حسابتون خیلی فرق داره!!!
 شاکی خصوصیت میشم مدیر چی چی نیوز...