از مجید دلبندم بانک ملت تا مجید پایبندم بانک پارسیان!
از مجید دلبندم ملت تا مجید پایبندم پارسیان!
به گزارش سوک، در جلسه روزگذشته دادگاه قاضی محمدموحد با بیان اینکه سه تن از متهمان همچنان متواری هستند، گفت: اتهام متهم احدی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم متعلق به بانک پارسیان با مشارکت متهمان دیگر و همچنین ۳۶ میلیون دلار متعلق به بانک پارسیان با مشارکت برخی متهمان می‌باشد.

سپس متهم احدی در جایگاه حاضر شد و گفت: مصوبات پارسیس کیش (زیر مجموعه بانک پارسیان) به امرالد (شرکتی ساختمانی زیرمجموعه پارسیس کیش) ابلاغ می‌شد و امرالد بدون اذن پارسیس حق استفاده از مبلغی را نداشت. پارسیس کیش بعضاً با استفاده از سربرگ شرکت امرالد به انعقاد قرارداد با شرکت‌های دیگر می‌پرداخت. آیا ادای امانت توسط امرالد خلاف است؟ آیا ادای امانت بر خلاف شرع و قانون است؟

متهم احدی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در چند جلسه قبل گفتید که ۵۰۰ هزار یورو قاچاق ارز صورت گرفته و در جلسه بعد آن را اصلاح کردید. به ظاهر مدیر شرکت امرالد بودم، اما گردانندگان اصلی آن سعادتی و حضرتی آشتیانی بودند. شرکت امرالد غیرایرانی است و در خارج از کشور ثبت شده و هیچ شعبه‌ای در ایران ندارد و در حال حاضر سهام آن به پارسیس کیش منتقل شده است و مکاتباتی که من امضا کرده‌ام با اجازه سعادتی بوده و بنده کارمند امرالد بوده‌ام.

با اجازه سعادتی!
قاضی موحد گفت: شهریور ۹۷ بازپرس پرونده سؤال کرد، خودتان را معرفی کنید که پاسخ دادید، مدیر بازرگانی امرالد بوده‌اید و الان می‌گویید کارمند یا در دبیرخانه مشغول بوده‌اید. تذکر دادم که مواظب اظهارات خود باشید و مطالب خلاف واقع نگویید. چه کسانی از مهر و سربرگ استفاده می‌کردند؟

متهم جواب داد: من با اجازه سعادتی استفاده می‌کردم. هیچ وقت مدیرعامل امرالد نبوده‌ام و امور مربوط به شرکت در ایران بر عهده من بود و هیچ سند حقوقی و سندپرداخت را امضا نکرده‌ام.

معمای ۳۰ میلیاردی
قاضی پرسید: آیا در بانک ملت حضور داشته‌اید؟

متهم پاسخ داد: خیر.

قاضی سؤال کرد: در یک حساب ۳۰ میلیارد تومان واریز شده مربوط به چه چیزی است؟

متهم مدعی شد: به دستور سعادتی صورت گرفته است.

قاضی پرسید: سندی هست که در زمان مسئولیت سعادتی در بانک ملت ۳۰ میلیارد تومان واریز شده است؛ مبلغ آن را چه کار کردید؟

متهم پاسخ داد: نه واریزکننده را می‌شناختم و نه دریافت‌کننده را. من مبالغ را به حساب افرادی که معرفی می‌شدند، واریز می‌کردم.

متهم احدی گفت: از بازپرس پرونده درخواست شاهد کردم، الان نیز حاضر هستم شاهد بیاورم که همراه سعادتی برای انعقاد قرارداد مراجعه کردیم. من به نیابت از سعادتی امور را انجام می‌دادم و هیچ کدام از حساب‌های معرفی را نمی‌شناختم.

قاضی موحد اظهار کرد: مکرراً گفتید که امور داخل کشور را انجام می‌دادید و مشخص است که جا‌به‌جایی پول‌ها توسط شما صورت می‌گرفته است.

متهم احدی گفت: ۳۰ میلیارد تومان تحت عنوان امرالد نبوده و از حساب شخصی من صورت گرفته است.

قاضی پرسید: شما سمت قانونی نداشتید، چرا نامه‌ها را امضا می‌کردید؟ باید در اساسنامه حق امضا قید می‌شد.

متهم در پاسخ گفت: از ابتدا اساسنامه را در اختیار نداشتم.

حقوق ۲ میلیونی آقای مدیر
قاضی پرسید: از کجا حقوق می‌گرفتید؟ و چه مبلغی بود؟

متهم پاسخ داد: حدود ۲ میلیون تومان از سعادتی می‌گرفتم. من کدام فعالیت را از چشم قانون مخفی کردم؟ کدام پول را گرفتم و پس ندادم؟ اولین بار است که در دادگاه به عنوان متهم حضور دارم، هیچ کدام از متهمان دیگر را نمی‌شناسم و فقط ابوالحسنی را آن هم به دلیل انعقاد قرارداد با پارسیس کیش می‌شناسم.

از تحریم استفاده سوء نکنید!
در ادامه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان درباره نحوه ورود متهم احدی به پرونده خاطرنشان کرد: اتهام احدی مربوط به بانک پارسیان است. سعادتی زمانی که در بانک ملت حضور داشت با متهم احدی در برخی شرکت‌ها عضو هیئت‌مدیره بوده‌اند و روابط صمیمانه و مالی غیرمتعارف بین متهم احدی و سعادتی وجود داشت. لطفاً از واژه‌های مبارزه با تحریم استفاده سوء نکنید.

وی ادامه داد: دیواندری از بانک ملت کنار می‌رود و در بانک پارسیان حضور می‌یابد و همان شبکه فساد به بانک پارسیان مهاجرت می‌کند. بعد امرالد با پارسیس کیش قرارداد می‌بندد که به امضا ابوالحسنی و سعادتی می‌رسد؛ سعادتی را چه کسی به بانک پارسیان آورده است؟ مجید دلبندم در بانک پارسیان، مجید پایبندم می‌شود. 

در نهایت قهرمانی خطاب به احدی تأکید کرد: با ایمیل متهم احدی مکاتباتی توسط سعادتی و حضرتی صورت گرفته است. شما نمی‌توانید نقش مجرمانه خود را انکار کنید. سعادتی چه کاره بوده که به جای شما امضا می‌کرده یا دستور می‌داده است؟ حسب دستور مراجع نظارتی نامه‌ای خطاب به دیواندری صادر می‌شود که مدیران شرکت‌های کارگزاری احراز صلاحیت شود. چطور شما احراز صلاحیت شده‌اید؟ سند آن را ارائه دهید. همچنین اذعان داشته‌اید که سعادتی در شرکت‌های بانک پارسیان سمت داشته که لازم است اسناد آن را نیز ارائه کنید.