«سید حسن نصرالله» جوانِ هتاکِ لبنانی را بخشید
«سید حسن نصرالله» جوانِ هتاکِ لبنانی را بخشید
به گزارش سوک، این جوان لبنانی از طریق اشعاری هتاکانه به رهبر مقاومت لبنان توهین کرده بود که سازمان اطلاعات ارتش لبنان وی را بازداشت کرد.

این جوان روی استیج میدان نور در طرابلس لبنان به این اقدام هتاکانه دست زده بود، اما سید حسن نصرالله شخصاً خواستار آزاد وی شد و سازمان اطلاعات ارتش لبنان وی را آزا