گشت و گذار آقای بازیگر در بوشهر +عکس
سوک: حمید فرخ‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: هم الان بوشهر

https://static1.eghtesadonline.com/servev2/2sYjFdJ446i1/b54EPYiYwLU,/AndroidOnlineNewsImage.png