تصاویر/ برداشت پنبه
سوک: کشاورزان منطقه باغوکناره استان گلستان برداشت پنبه را تا اواخر آبان ماه ادامه می‌دهند. حدفاصل جاده باغوکناره تا قره‌سوی مزارع پنبه زیاد است.

کشاورزان این منطقه از باغوکنار می‌آیند. اکثر افرادی که پنبه ها را برداشت می‌کنند بانوان هستند. کارگرهای داخل این زمین آشنایان و همسایه‌های هم هستند.

آنها از اواسط شهریور ماه شروع به برداشت پنبه‌هایی می‌کنند که از اردیبهشت ماه کاشته‌اند. برداشت پنبه را در سه مرحله تکرار می‌کنند.در سه نوبت پنبه‌ها را می‌چینند و مجدد بوته‌ها به بار می‌نشینند و آماده برداشت می‌شوند.

امسال بار سوم یا آخر برداشت پنبه در باغوکناره از هفته دوم آبان ماه شروع شده است. پنبه در ۱۷هزار از اراضی استان گلستان کاشت می‌شود. این استان سومین تولیدکننده پنبه ایران است.

 

https://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282862.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282863.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282864.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282866.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3283615.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282867.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282869.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282865.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282868.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282870.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282871.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282872.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282874.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282877.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282875.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282876.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282873.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282878.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282879.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282880.jpghttps://media.mehrnews.com/d/2019/11/03/4/3282881.jpg