فرمانده مرزبانی ناجا:
نصب تجهیزات الکترونیکی در مرزها ضروری است
نصب تجهیزات الکترونیکی در مرزها ضروری است

به گزارش سوک، سردار قاسم رضایی در جلسه کارگروه ویژه مرز در استانداری بوشهر، گفت: با توجه به پیشرفت و ارتقای سطح الکترونیکی در کشور، می‌بایست از طریق نصب دوربین‌، پایش تصویری از نیروی انسانی که در کنار ساحل به صورت فیزیکی نگهبانی می‌دهد کاسته و امنیت و مراقبت از مرزها را به سوی الکترونیکی شدن سوق دهیم.

وی با اشاره به ترمیم ۴ بندر استان بوشهر، گناوه، دیلم، ریگ و جزیره شمالی، افزود: نیاز است جهت جداسازی پارک تفریحی خور در گناوه، از محل توقف لنج‌ها و شناورها در ساحل پارک کارشناسی لازم صورت گیرد و نسبت به تفکیک سازی آن اقدام شود.

فرمانده مرزبانی ناجا عنوان کرد: حضور لنج‌ها در بنادر برای تخلیه بار بعضاً طولانی مدت می‌شود که نیازمند توجه بیشتر سازمان اداره بنادر و گمرک است./مهر