تصاویر/ سفر نوبخت به بوشهر
جنوب نیوز: آئین واگذاری ۵۰۰ واحد مسکن مددجویی با حضور محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پنجشنبه در بوشهربرگزار شد، شرکت در شورای برنامه ریزی استان بوشهر از دیگر برنامه های سفر یکروزه نوبخت به استان بوشهر است. عکس : سید خلف هاشمی

https://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788658.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788656.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788672.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788673.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788653.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788659.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788668.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788665.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788664.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788675.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788673.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788674.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788677.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788879.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788880.jpghttps://img9.irna.ir/d/r2/2019/11/28/4/156788882.jpg