در نشست شورای شهر
درخواست رییس شورای بوشهر از سازمان بازرسی استان برای ورود به یک تخلف شهرداری
به گزارش سوک؛ در خلاء کمبودهای شدید اقدامات بنیادین و زیرساختی در حوزه مدیریت شهری ، بار دیگر در یک نشست علنی پای کیوسک به تالار شورای شهر بوشهر باز شد تا رییس شورا مقصر وضع موجود را شهرداری بداند.

در این نشست که عصر روز یک شنبه( امروز) در ساختمان امیریه برگزار شد، نماینده برخی کیوسک داران بوشهر نیز حضور داشت تا از آن چه تعلیق بخشودگی 50 درصدی جرایم کیوسک ها که با مصوبه شورا به شهرداری اعلام شده بود انتقاد و این رویه که یک مصوبه شورای شهر همچنان پس از یک سال در شهرداری خاک می خورد را نادرست ارزیابی کند.

رئیس شورای شهر بوشهر در حالی که امیری شهردار بوشهر را در کنار خود داتش ، وضعیت ناهمگون کیوسک های موجود در شهر بوشهر را حاصل بی تدبیری شهرداری ذکر و از سازمان های نظارتی و به خصوص بازرسی استان خواستار ورود به این موضوع و بررسی حجم تخلفات احتمالی در این بخش شد.

ابوذ دهدار با انتقاد از برخی پرسنل شهرداری بندر بوشهر :

*این افراد به ارباب رجوع این گونه القاء می کنند که کیوسک داران به اعضاء شورای شهر وصل هستند و اگر پرسنل شهرداری بخواهند با تخلفات این افراد برخوردی هم داشته باشند با اعضاء شورای شهر طرف هستند که باید بگویم این نوع صحبت های به هیچ عنوان صحیح نیست.

* از شهردار می خواهم که به شکل دقیق و کارشناسی شده ای به موضوع کیوسک ها ورود و با تخلفات آنها و به خصوص جابجایی مالکیت کیوسک برخورد جدی داشته باشد.

* در شهرداری توان و اراده ای برای برخورد با تخلفات صاحبان کیوسک نمی بینم به همین خاطر از سازمان بازرسی استان درخواست بررسی و برخورد با تخلفات این بخش و به خصوص درامد چند صد میلیونی برخی بابت دست به دست شدن این کیوسک ها دارم.

* برای ما محرز شده که اغلب کیوسک ها طی دو سال گذشته اجاره ای پرداخت نکرده اند و شهرداری نیز بنا به شرایط بد اقتصادی حاکم بر بازار، به این افراد کاری ندارد. به شهردار بوشهر که در این جلسه حضور دارد تذکر می دهم که تمام تلاشش را برای ابلاغ بخشنامه بخشودگی جرایم کیوسک ها و برخورد قانونی از جمله تخلیه کیوسک هایی که حاضر به پرداخت اجاره بهاء نیستند اعمال کند.

گفتنی است در راستای کمک به اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه، کیوسک هایی با اعلام کاربری مشخص طی سنوات گذشته بدین سو واگذار شده که به دلیل عدم نظارت نه تنها برخی از این افراد طی دو سال گذشته ریالی بابت حق اجاره به شهرداری پرداخت نکرده اند بلکه با افزایش متراژ و گرفتن پیاده راه ها از مردم ، اقدام به تغییر کاربری داده و در برخی موارد نیز یک مالکیت کیوسک بین چند نفر با ارقامی درشت که گفته می شود تا بیش از 200 میلیون تومان نیز بوده به شکل غیرقانونی جابجا شده است.

این در حالی است که صف وسیعی از افراد نیازمند واقعی برای دریافت مجوز کیوسک در راهروهای شهرداری و شورای شهر و فرمانداری بوشهر سرگردان هستند.