محاکمه‌ متهمان مرتبط با پرونده سحر تبر
محاکمه‌ متهمان مرتبط با پرونده سحر تبر
به گزارش سوک ، تعدادی از متهمان پرونده مربوط به سحر تبر در دادگاه انقلاب در حال محاکمه هستند.
 
این پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

به جز سحر تبر مابقی متهمان این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند.
 
منبع: مهر