تا دیر نشده فکری کنید
از ورود خودروهای استان های درگیر کرونا تا رواج یک شایعه
به گزارش سوک، از بعد از ظهر امروز و با ورود خودروهایی با پلاک هایی از استان های درگیر  کرونا به بوشهر در شبکه های اجتماعی، ترس و نگرانی فضای استان و به خصوص شهر بوشهر را در بر گرفته است.

بر اساس این گزارش، مخاطبین عضو این شبکه ها از مقامات استان بوشهر خواستار آزمایش از افرادی شدند که با پلاک های این استان ها ، در حال ورود به این استان هستند.

از طرفی دیگر با انتشار اخباری در شبکه های اجتماعی این استان ها مبنی بر عدم آلوده بودن استان بوشهر به کرونا به دلیل گرمای هوا و از بین رفتن ویروس کرونا در فضای عمومی، اشتیاق بیشتری به شهروندان این استان ها دست داده تا بوشهر را به عنوان استانی امن تا فروکش شدن این بحران انتخاب کنند.

همه این شرایط نشان می دهد که به احتمال فراوان و به زودی استان بوشهر با موجی از شهروندان استان های درگیر کرونا مواجه خواهد شد که در صورت عدم تدبیر لازم توسط مسئولان ، امکان فراگیر شدن کرونا در این استان دور از ذهن نیست.

شایسته است تا خیلی دیر نشده ، مسئولان استان بوشهر فکری به حال مردم این استان کنند و با ایزلاسیون مناسب که شامل قرنطینه کردن استان است اجازه ندهند که مورد یا مواردی از ویروس کرونا وارد استان بوشهر شود.