آخرین عکس لاریجانی با روحانی و رئیسی در جایگاه رئیس مجلس
آخرین عکس لاریجانی با روحانی و رئیسی در جایگاه رئیس مجلس

آخرین عکس لاریجانی با روحانی و رئیسی در جایگاه رئیس مجلس