شهادت ۳ مرزبان در هنگ مرزی سردشت

شهادت ۳ مرزبان در هنگ مرزی سردشت
به گزارش سوک، مرزبانان هنگ مرزی سردشت حین کنترل پایش نوار مرزی با اشرار مسلح درگیر شدند که چند نفر از اشرار به هلاکت رسیدند.

در این درگیری مسلحانه، متاسفانه 3 نفر از مرزبانانمان به فیض والای شهادت نائل آمدند.
 
منبع: فارس