برای چهار دوره پیاپی
حکم مدیرکل بوشهری تمدید شد + جزئیات
به گزارش سوک، برای چهارمین دوره پیاپی ، حکم مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تمدید شد تا برای یک دوره دیگر، بتواند به مردم استان بوشهر خدمت کند.

بر اساس این گزارش، احمد لطفی که از چهارم اسفندماه سال 1393 و با حکم انواری رییس وقت کمیته امداد به جرگه مدیران کل این نهاد در استان بوشهر پیوست ، توانست نظر مثبت مهندس فتاح رییس وقت این نهاد در سال 1395 جلب و تا سال 1397 با حکم وی ابقا شود .

در سال 1398 و با آمدن بختیاری به کمیته امداد، حکم لطفی در کمیته امداد استان بوشهر ابتدا برای مدت یک سال و در روز گذشته برای دو سال دیگر تمدید شده است.

انتصاب لطفی برای یک دوره دو ساله جدید در حالی انجام شده که وی موفق گردید در سال 1398 در سه شاخص ایجاد اشتفال، تامین و تهیه جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش و حامی یابی برای فرزندان یتیم و دارای بدسرپرست و بی سرپرست( طرح محسنین) رتبه اول کشوری و در ساخت مسکن رتبه برتر کشوری را کسب کند ضمن این که جایگاه کلی استان بوشهر را در بین پنج استان برتر کشور برای چهار سال پیاپی حفظ نماید.

بازرس کمیته امداد استان بوشهر در اواخر دهه 70، مدیر اداره کمیته امداد بخش کاکی و شهرستان بوشهر در دهه 80، معاون توسعه مشارکت های مردمی در اوائل دهه نود و قائم مقام این نهاد تا سال 1393 ، بخشی از رزومه کاری لطفی در کمیته امداد استان بوشهر محسوب می شود.