معاون برنامه و بودجه بوشهر:
۵۸۵ میلیارد تومان اعتبارات استان بوشهر ابلاغ شد
معاون سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: ۵۸۵ میلیارد تومان اعتبارات استان بوشهر ابلاغ شده است.

به گزارش سوک، محسن پاپری در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان تنگستان اظهار داشت: بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ رقمی بالغ بر پنج میلیون و ۷۱۰ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: از این رقم اعتبار مصوب استان بوشهر از محل ردیف‌های نفت، استانی، متوازن، ارزش افزوده، جرایم راهنمایی و رانندگی و راه‌های روستایی ۷۴۳ میلیارد تومان است که در حال حاضر ۵۸۵ میلیارد تومان آن ابلاغ شده است.

پاپری بیان کرد: ۵۸۵ میلیارد تومانی که ابلاغ شده است ۷۰ میلیارد تومان آن به پروژه‌هایی که ماهیت سطح استانی دارد تعلق گرفت که ۵۱۵ میلیارد تومان آن نیز بر اساس شاخص‌هایی که به تصویب رسید بین شهرستان‌های ۱۰ گانه استان توزیع شده از این مبالغ بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان آن معادل ۵.۷ درصد به تنگستان که بین پروژه‌های عمرانی شهرستان توزیع شده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر یادآور شد: در راستای الزامات بودجه سال جاری به وفور پروژه‌های نیمه تمام از شروع و تعریف پروژه‌های جدید منع شده مگر به ندرت و با شرایط خاص صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برای افتتاح پروژه‌های نیمه تمام در سال جاری اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است که سهم تنگستان از این پروژه‌ها استخر سرپوشیده شنای اهرم، سالن ورزشی عامری و مخزن آب شهر دلوار با رقمی معادل ۵ میلیارد تومان است.

پاپری خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد اعتبارات استانی به توسعه و بازسازی شبکه‌های آب روستاهای اختصاص داده شده که رقم معادل ۱۵ میلیارد تومان است و ۱۵ میلیارد تومان آن نیز توسط دهیاری‌های روستاها از محل ارزش افزوده یا از محل ماشین آلاتی که در اختیار آنها تأمین شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر ادامه داد: در اعتبارات سال جاری بیش از ۵ الی ۸ درصد اعتبارات استانی به زیر ساخت روستاها در قالب طرح‌های هادی اختصاص داده شده است.