تقدیر مدیرعامل شركت توانیر از مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان بوشهر
به گزارش سوک؛ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم شرکت توانیر از مهندس مذکوری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان بوشهر در خصوص برگزاری شایسته مراسم افتتاح  پروژه های صنعت برق استان  در قالب  پویش هر هفته الف _ ب _ ایران تقدیر کرد.